Loading...

Klachten

  1. De Klant dient op het moment van leveren van een Product, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en) dan wel de Producten naar oordeel van de Klant niet vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken, dient de Klant daarvan onmiddellijk, althans binnen een werkdag na de levering mededeling te doen aan Garant Tweewielers en in geval van beschadiging van de Producten, duidelijke foto’s toe te sturen. In geval de Producten op locatie van Garant Tweewielers worden geleverd, wordt geacht dat de aard en hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en deze vrij zijn van ten tijde van de levering zichtbare of anderszins merkbare schade of gebreken, als de Producten zonder enig Schriftelijk voorbehoud door of namens de Klant zijn meegenomen.
  2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Garant Tweewielers te zijn ingediend.
  3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Garant Tweewielers is geklaagd.
  4. Indien de Klant niet tijdig of overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Garant Tweewielers uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.
  5. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Door deze website te blijven bezoeken, gaat u akkoord met ons privacy policy.
Logo

Abonneren op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de mailinglijst om updates te ontvangen over nieuwkomers, speciale aanbiedingen en onze promoties.